Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY slutför avyttringen av verksamheten i Ryssland

tis, 11/04/2023 - 08:00 CEST

AFRY har avyttrat sitt ryska dotterbolag till den lokala ledningen.

Detta är ett led av AFRYs tidigare kommunikation om att avyttra sitt ryska dotterbolag till den lokala ledningen. Den lokala ägarstrukturen och verksamheten kommer att säkerställa en bra lösning för både anställda och kunder.

Avyttringen har nu slutförts och registrerats hos ryska myndigheter. Framöver kommer den ryska verksamheten att verka under ett annat varumärke.

Som tidigare kommunicerats och periodiserats under Q3 2022, påverkade avyttringen nettoresultatet negativt med 66 MSEK. Avyttringen kommer inte att påverka EBITA exkl. jämförelsestörande poster. Den slutliga effekten av avyttringen kommer att kommuniceras i rapporten för Q1 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, kommunikationsdirektör  

+46 70 292 68 26  

 


AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer.

AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en

nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files