AFRY press release generic image

AFRY stärker sin ledande position som internationell ingenjörspartner för pumpkraftprojekt

tis, 07/06/2021 - 10:00

Ellomay Pumped Storage Ltd (Ellomay PS) har tilldelat AFRY uppdraget att designa Manara pumpkraftverk i Israel. Projektet kommer att skapa ett grönt batteri, ett energilager för Israel Electric Company (IEC).

Israels regering, genom Electricity Authority (IEA) och Israel Electric Company (IEC), uppmuntrar den privata sektorn att initiera och driva privata alternativa kraftsystem. Inom ramen för detta initiativ kommer Ellomay PS att bygga och driva Manara Pumpkraftverk. Ellomay PS är ett projektbolag som ägs av det israeliska företaget Ellomay Capital Ltd. och arbetar inom sektorn för förnybar energi i både Europa och Israel.

Manara pumpkraftverk kommer att ligga i Upper Galilee-regionen i norra Israel, intill den libanesiska gränsen och med utsikt över Huladalen. Pumpkraftverket kommer att ha en installerad kapacitet på 156 MW och kommer att fungera som ett energilager för Israel Electric Company (IEC) under perioder med hög efterfrågan på produktionskapacitet. Systemet för daglig produktion av el från kraftverket kommer att regleras av IEC, som säkrar elförsörjningen till elnätet.

AFRYs roll täcker alla delar i projektet; utredning, konstruktion, kvalitetsledning och idrifttagning. Åtagandet sträcker sig över fem år.

”Pumpkraft är en viktig del i omställningen till ett förnybart energisystem och vi är mycket glada att bidra till energiomställningen genom detta viktiga projekt. Det här projektet stärker vår ledande position inom design av pumpkraftverk över hela världen med målet att bli nummer ett inom denna sektor”, säger Ernst Zeller, regionchef för AFRY Austria GmbH.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ernst Zeller, Director Hydropower, AFRY Austria GmbH

Tel. +43 664 5459287

Linda Pålsson, Head of BA Hydro and Energy Nordics
Tel. 010 - 505 30 78 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related files