Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY tar fram färdplan för minskade utsläpp för den italienska papper- och massaindustrin

fre, 03/05/2024 - 09:00 CEST

AFRY samarbetar med den italienska pappersorganisationen Assocarta för att ta fram en färdplan för hur massa- och pappersindustrin i Italien ska nå nollutsläpp.

Assocarta har valt AFRY för att ta fram en strategi för hur de kan minska koldioxidutsläppen från massa- och papperssektorn som är i linje med EU:s ramverk, landsspecifika förhållanden och den tekniska utvecklingen. AFRYs underlag kommer att beskriva en övergripande färdplan för utfasning av fossila bränslen för sektorn, och peka ut de bästa tillgängliga teknikerna, de rättsliga och infrastrukturella hinder samt konkurrenskraftiga hävstänger. Dessutom kommer AFRY att tillhandahålla en analys av massa- och papperssektorn i Italien, inklusive potentiella scenarier fram till 2030 och nödvändiga politiska åtgärder.

”Vi är stolta över att kunna bidra till den italienska massa- och pappersindustrins väg mot en mer hållbar framtid. Vårt tvärvetenskapliga team som kombinerar expertis från Italien, Spanien, Finland, Sverige och Tyskland säkerställer att bästa tillgängliga kunskap tillämpas i detta viktiga uppdrag", säger Visa Moilanen, AFRYs chef för massa- och pappersverksamheten. 

Utöver sektoranalysen och färdplanen erbjuder AFRY stöd till enskilda italienska massa- och pappersföretag för att skräddarsy färdplaner för minskade koldioxidutsläpp för deras specifika verksamheter och projekt.

Assocarta är den branschorganisation som samlar, representerar och skyddar företag som tillverkar papper, kartong och pappersmassa i Italien. Assocarta är en del av Confindustria och, på europeisk nivå, medlem i CEPI, den europeiska federationen för massa- och pappersindustrin. I dagsläget täcker Assocartas medlemmar över 90 % av den italienska produktionen inom sektorn.

För mer information, kontakta:

Marika Hahtala, Head of Business Development, Marketing and Communications, AFRY Process Industries

Mobile +358 40 823 8986
e-mail marika.hahtala@afry.com

 

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 27 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files