AFRY press release generic image

AFRY tecknar nytt ramavtal med danska Trafikverket

tis, 04/13/2021 - 09:00

Danska Trafikverket, Vejdirektoratet, har tecknat ett nytt ramavtal med AFRY. Avtalet innefattar tjänster som planering, konstruktion och drift av alla intelligenta transportsystem (ITS) och anläggningar på de statliga vägarna i Danmark – och har ett uppskattat värde på 196 miljoner kronor.

Vejdirektoratet planerar, bygger och underhåller de statliga vägarna i Danmark. Det innefattar motorvägar, motortrafikleder, en stor del av det regionala vägnätet, och många av broarna i landet. Totalt handlar det om över 3 800 kilometer väg.

– Vi har arbetat med Vejdirektoratet i mer än 25 år och är väldigt glada att kunna fortsätta bidra till underhållet av Danmarks infrastruktur och hjälpa människor att förflytta sig på ett effektivt, säkert och mer hållbart sätt, säger Kenneth Habo, Business Unit Manager Transportation på AFRY. Enligt Vejdirektoratets prognoser kommer trafiken på de danska vägarna att öka i
framtiden. Därför kommer trafikledningssystemet att spela en avgörande roll för att undvika problem på de statliga vägarna, att säkerställa ett jämnt trafikflöde och att tillhandahålla god service för trafikanterna. Utgångspunkten är ett gemensamt fokus på grön omställning, hållbarhet och på FN:s globala mål för hållbarhet.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related images

Related files