Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY tecknar ramavtal med FMV inom IT- och informationssäkerhet

tors, 13/06/2024 - 08:00 CEST

AFRY har ingått ett nytt ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV, för konsulttjänster inom IT- och informationssäkerhetsarbete och ackreditering av IT-system.  

Försvarets Materielverk, FMV, ansvarar för förvaltning och utveckling av materiel och tjänster för Sveriges försvarsmakt. Cyberattacker eller insiderhot kan förorsaka stor skada på samhället och Sveriges säkerhet, vilket ställer höga krav på IT- och informationssäkerhet.  

Säkerhetsskydd är åtgärder för att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage och terroristbrott. För militära IT-system ställs särskilda krav, och innan de får tas i bruk måste de genomgå en ackreditering och godkännande enligt vissa krav och processer.  

AFRY har ingått ett nytt ramavtal med FMV inom avtalsområdet Företrädarroller, vilket innefattar konsulttjänsterna ackrediteringsledare, metodföreträdare ISD (informationssäkerhetsdeklarationsprocessen) och kravföreträdare ISD.  

─ Att kunna skapa säkra och tillförlitliga militära IT-system är av stor vikt för att Försvarsmakten ska kunna lösa sitt uppdrag. Vi är stolta över att vara med och bidra till att öka förmågan inom processer för IT- och informationssäkerhet, säger Filip Enander, affärsområdeschef för cybersäkerhet på AFRY.  

Det uppskattade ordervärdet för ramavtalet är 15 MSEK per år i tre år, med option på ytterligare fyra år. 

För mer information, kontakta:  

Josephine Almanakis Sirander, Kommunikationschef, Industrial & Digital Solutions Division, AFRY 
+46 73 034 47 62, josephine.sirander@afry.com  

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 27 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm. 

Making Future  

Related images