Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY tilldelas kontrakt för nya avfallskraftverk i Malaysia

mån, 23/10/2023 - 08:00 CEST

Worldwide PMC Sdn. Bhd. (WPMC) har tilldelat AFRY ett owners engineering uppdrag när det ska byggas ett avfallskraftverk i Kuala Selangor, Malaysia. Kraftverket kommer vid färdigställande att möjliggöra en mer effektiv och hållbar avfallshantering.

Moderna avfallskraftverk framställer energi av det avfall som blir kvar efter återanvändande och återvinning. Den nya anläggningen i Malaysia kommer att avsevärt minska mängden av avfall som går till deponier och därmed också metanutsläppen från dessa. De är därmed en viktig komponent i Malaysias omställning till en mera hållbar framtid.

Projektet kallas JERAM WTE och kommer ha en sammanlagd kapacitet på cirka 2,700 ton per dag och kommer att producera en nettoeffekt upp till 52 MWe för export till det nationella elnätet.

WPMC är ett dotterbolag till Worldwide Holdings Bhd (WHB), ett investeringsbolag som är ledande inom miljöförvaltningstjänster. WPMC har utsetts att leda byggandet av kraftverken. JERAM WTE är en viktig del i WHB:s ”centrum för integrerad hantering av avfall” som kommer omfatta anläggningar för kompostering, biogas, materialåtervinning samt en forsknings- och utvecklingsanläggning.

AFRYs uppdrag omfattar projektledning, kontraktsupphandlingstjänster, teknisk granskning och övervakning av konstruktion, montage och idriftsättning samt testaktiviteter.

WHB-projektet är ett viktigt initiativ för Malaysias avfallshantering då de står för en modern, effektiv och miljövänlig hantering av avfall, eftersom det annars skulle deponeras. Vi är hedrade över att få spela en betydelsefull roll i detta. Efter att ha hjälpt WHB under utvecklingsfasen är vi glada över att fortsätta i konstruktionsfasen av detta avfallskraftverksprojekt, som kommer att göra det möjligt för Malaysia att optimera sin avfallshantering", säger Petteri Härkki, AFRY Regional Director Asia.

Läs mer om AFRYs kapacitet inom avfall-till-energi

AFRY är ett av de ledande konsultbolagen inom sektorn för avfall till energi och har haft en betydande roll i design och konstruktion av 135 avfall-till-energianläggningar över hela världen, med en total kapacitet på mer än 20 miljoner ton/år. Enbart i Sydostasien är AFRY för närvarande involverade i tio avfall-till-energiprojekt i fyra olika länder.

Läs mer om vårt energierbjudande på afry.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petteri Härkki, Regional Director Asia, Renewable Energy and Thermal Power
+66 81 854 3712

Kishore Dass, Managing Director, Malaysia
+60 3 2713 1601

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files