Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY tilldelas kontrakt för tunnelbygge i Schweiz

tis, 21/04/2020 - 12:53 CEST

Den befintliga Gotthard-vägtunneln, som öppnades 1980, behöver nu rustas upp, vilket kommer att orsaka flera års stängning. En andra vägtunnel byggs för att upprätthålla trafikflödet under renoveringsfasen. Den schweiziska vägmyndigheten ASTRA har tilldelat AFRY kontraktet för lokal byggledning för delen Gotthard område syd.

Det övergripande projektet för byggandet av den andra Gotthard-vägtunneln godkändes av den schweiziska regeringen hösten 2017 och genomförandeplanen publicerades våren 2018. När renoveringsarbetet av den befintliga vägtunneln är klart kommer trafiken endast att gå i en riktning med ett nödkörfält. Därmed kommer trafikkapaciteten att förbli oförändrad och säkerheten höjas, tack vare de separerade filerna.

Uppdraget omfattar lokal byggledning i södra delen av byggarbetsplatsen, inklusive förberedelseanläggningar i Airolo och materialhantering över hela projektet, med tjänster från anbud till idrifttagningsfas. AFRY kommer att engagera sina specialister inom konstruktionsledning, säkerhet, geologi och materialhantering. Den planerade projektlängden är tio år, från slutet av 2020 till slutet av 2030. 

— Efter att AFRY bidragit i arbetet med bastunnlarna för Gotthard och Ceneri är vi nu glada över att få delta i ännu ett viktigt schweiziskt infrastrukturprojekt. När arbetet avslutats kommer det att förbättra trafiksäkerheten i tunneln avsevärt, och stärka kopplingen mellan nord och syd i Europa för kommande generationer, säger Marcello Pavone, chef för marknadsområde Civil and Buildings South

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Nyman, presschef
070–646 95 55

Related files