Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY tilldelas ramavtal för den norska polisen

tors, 27/06/2024 - 09:00 CEST

Ramavtalen syftar till att möta polisens behov av rikstäckande projektlednings- och rådgivningstjänster inom strategiskt prioriterade insatser kopplade till förvaltning, drift och utveckling av myndighetens fastigheter.

Polisens gemensamma tjänster (PFT) är polisens nationella kompetens- och servicecenter. PFT ansvarar för upphandling, förvaltning, drift och underhåll av polisens fastigheter över hela landet, som omfattar cirka 780 000 uthyrda kvadratmeter på cirka 380 orter.

De tre ramavtalen omfattar strategisk rådgivning, design- och projekteringstjänster, projektledning, konsulttjänster inom fysisk säkerhet och säkerhet. AFRY kommer att bidra på bred front.

Advansia, del av AFRY, bidrar med strategisk rådgivning, projektledning och rådgivning inom området fysisk säkerhet och säkerhet. AFRY kommer även att tillhandahålla design- och projekteringstjänster, medan arkitekterna på AFRY Ark Studio ansvarar för strategisk områdesrådgivning, portföljhanteringsrådgivning och arkitektur.

– Dessa ramavtal gör det möjligt för oss att utnyttja hela vårt utbud av expertis – från strategisk rådgivning och projektledning till arkitektur- och ingenjörstjänster, säger Christopher Klepsland, landschef för AFRY i Norge och VD för Advansia.

Ramavtalet har en löptid på två år med option på ett plus ett år, totalt fyra år.

För mer information, kontakta:
Anna Magni, Head of Communication, Division Infrastructure, AFRY
+46 708 97 29 00, anna.magni@afry.com

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related images