Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY uppnår den högsta nivån i EcoVadis Sustainability Rating

tors, 01/09/2022 - 13:00 CEST

AFRY har erhållit en platinum medalj som är den högsta nivån i EcoVadis globala hållbarhets- och sociala ansvars bedömningar. Totalpoängen på 79/100 placerar AFRY bland de bästa 1% av alla bedömda företag i hållbarhetsprestanda.

EcoVadis är världens största och mest ansedda leverantör av hållbarhetsbetyg. Utvärderingen undersöker prestandan av 21 indikatorer inom fyra teman: Miljö, Arbete & Mänskliga rättigheter, Etik och Hållbar upphandling. Metodiken bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, UN Global Compact och ISO 26000, som täcker 200 kategorier och tillämpas i över 160 länder.

"Jag är stolt över vårt kontinuerliga arbete för att stärka hållbarheten och det sociala ansvaret för vår verksamhet. Vi tillhandahåller transparenta och regelbundna rapporter om vår hållbarhetsprestanda till våra intressenter. Detta utmärkta resultat uppmuntrar oss ytterligare i vår ambition att accelerera övergången till en hållbar utveckling i samhället", säger Henrik Tegnér, EVP Strategi and Sustainability.

För mer information om AFRYs hållbarhetsinitiativ, besök afry.com.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future

Related files