Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY uppnår igen den högsta nivån i EcoVadis Sustainability Rating

fre, 08/09/2023 - 11:22 CEST

AFRY har erhållit en platinum medalj som är den högsta nivån i EcoVadis globala hållbarhets- och sociala ansvars bedömningar. Totalpoängen på 79/100 placerar AFRY bland de bästa 1% av alla bedömda företag i hållbarhetsprestanda.

EcoVadis är världens största och mest ansedda leverantör av hållbarhetsbetyg. Utvärderingen undersöker prestandan av 21 indikatorer inom fyra teman: Miljö, Arbete & Mänskliga rättigheter, Etik och Hållbar upphandling. Metodiken bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, UN Global Compact och ISO 26000, som täcker 200 kategorier och tillämpas i över 160 länder.

"Att få det högsta hållbarhetsbetyget i EcoVadis är ett bevis på att vi vill inte bara möta dagens miljö- och sociala utmaningar, utan också att bana vägen för en mer hållbar framtid. Det speglar vår åtagande för ansvarsfullt företagande, innovation och att accelerera den hållbara omställningen", säger Henrik Tegnér, Strategi- och hållbarhetschef på AFRY.

Hållbarhet är en integrerad del av AFRYs affärsstrategi, och detta åtagande återspeglas i vår mission att accelerera hållbarhetsomställningen. AFRYs mål är att leverera hållbara lösningar för kommande generationer och ta ansvar för den påverkan vi har som företag.

Om AFRY

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle.  

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm. 

För mer information, kontakta:

Andrea Giesecke, Head of PR and Sustainability Communication

Email: Andrea.giesecke@afry.com 

Tel: 0762 655 216

Related files