Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY utökar åtgärdsprogrammet i Infrastructure och omstrukturerar AFRY X

fre, 27/10/2023 - 07:07 CEST

För att adressera den svaga finansiella utvecklingen i två divisioner har det pågående åtgärdsprogrammet i Infrastructure utökats och AFRY X har den 1 oktober avvecklats som division.

För att stärka marginalen och möta en svagare marknad, ökas takten och omfattningen av det pågående åtgärdsprogrammet i Infrastructure.

-          Strukturella ändringar och kapacitetsanpassningar med en planerad minskning av cirka 300 heltidstjänster, varav 150 tjänster i Sverige och Finland med estimerade omstruktureringskostnader om 50 MSEK i det fjärde kvartalet, samt minskning av 150 tjänster under första delen av 2024.

-          Stärkt kommersiell och operativ styrning samt förbättrad resursplanering.

-          Intensifierad portföljöversyn i samtliga marknader med succesiv implementering.

AFRY X har den 1 oktober 2023 avvecklats som division och nuvarande affärsenheter har integrerats i andra divisioner för att ta tillvara kommersiella synergier och öka lönsamheten i vår digitala konsultverksamhet.

-          Integrationen genomfördes 1 oktober, vilket inneburit personalneddragningar och strukturförändringar omfattande cirka 45 heltidstjänster med omstruktureringskostnader på 16 MSEK under tredje kvartalet.

-          Ytterligare åtgärder kommer att genomföras i den nya strukturen med start under fjärde kvartalet.

”De senaste åren har vi haft en stark utveckling inom våra energi- och industridivisioner samtidigt som vi har underpresterat inom Infrastructure och AFRY X. Med åtgärdsprogrammet i Infrastructure, under ledning av den nya divisionschefen Robert Larsson, ska vi vända trenden i divisionen. Vi har också en solid plan för att ta vår digitala konsultverksamhet till ökad lönsamhet med den nya strukturen och förbättringsåtgärderna”, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef AFRY.

All väsentlig information i detta pressmeddelande har inkluderats i AFRYs delårsrapport för tredje kvartalet som publicerades idag klockan 07.00.

Corporate Communication AFRY AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, EVP and Head of Communications & Brand
cathrine.sandegren@afry.com

 

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files