Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY utsedd till teknisk partner i Fortums vätgasstudie i Finland

ons, 28/06/2023 - 13:00 CEST

Fortum och AFRY har kommit överens om ett tekniskt uppdrag när Fortum ska undersöka förutsättningarna för fossilfri vätgasproduktion vid stålproducenten SSAB:s anläggning i Raahe, Finland.

Fortum och stålproducenten SSAB har startat en gemensam kommersiell genomförbarhetsstudie och teknisk FEED (Front End Engineering Design) studie för att utforska möjligheterna att producera fossilfri vätgasreducerad järn svamp i Raahe, Finland. I linje med sin strategi vill Fortum driva utvecklingen av en vätgasekonomi i Norden tillsammans med sina kunder och partners.

I projektet kommer AFRY att stödja Fortum i studier av den tekniska och kommersiella genomförbarheten av en vätgasproduktionsanläggning med en maximal kapacitet på 700 megawatt. AFRY ansvarar för den tekniska utformningen av anläggningen. En miljökonsekvensbedömning relaterad till vätgasproduktionen kommer också att påbörjas under studien. Studien beräknas vara klar under det andra kvartalet 2024.

Fossilfri vätgas spelar en betydande roll när industrier strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp. Vätgas kan minska utsläppen från produktion av material som stål, ammoniak och metanol avsevärt. Vätgas hjälper också till att balansera svängningarna i energiproduktion och konsumtion, vilket behövs allt mer i takt med att förnybara källor som vindkraft används allt mer.

-          Jag är glad att vi kan dra nytta av AFRYs expertis i detta viktiga framtidsprojekt. Skalan på den undersökta vätgaslösningen är så stor att själva undersökningen är ett betydande steg i utvecklingen av industriell vätgasexpertis i Finland, säger Mikko Muoniovaara, ansvarig för Fortums vätgasprojekt i Finland.

-          Vi är tacksamma för möjligheten att stödja två viktiga kunder, Fortum och SSAB, i detta betydelsefulla omställningsprojekt. Projektet visar också på vår starka expertis inom teknik och ingenjörskonst för produktion av förnybar vätgas. Vårt långvariga partnerskap med Fortum inom projektering av stora industriprojekt fortsätter i detta uppdrag, säger Tuukka Sormunen, chef för Globala affärssektorn Kemi & Bioraffinering på AFRY.

 

För mer information, kontakta

Marika Hahtala, Head of Business Development, Marketing & Communications, AFRY Process Industries

Mobile +358 40 823 8986

E-mail marika.hahtala@afry.com

 

Intresserad av att lära dig mer?

Vätgas möjliggör en koldioxidfri framtid inom flera sektorer. Grön vätgas spelar en nyckelroll i övergången till ren elproduktion, industri och transport. Finland har utmärkta förutsättningar att dra nytta av möjligheterna med vätgasekonomin på grund av sin relativt koldioxidfria elproduktionskapacitet och ett starkt elöverföringsnät.

Läs mer: Power-to-X | AFRY

 

Om Fortum

Fortum är ett energiföretag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på Norden och omfattar koldioxidfri kraftgenerering, försäljning av el, fjärrvärme samt återvinning och avfallslösningar. Fortum är noterat på Nasdaq Helsinki.

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files