Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRY utvald som rådgivare i ett storskaligt systemstudieprojekt som ska främja en säker och hållbar energiomställning i Egypten

ons, 23/08/2023 - 12:00 CEST

Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) har valt AFRY för att genomföra en storskalig systemstudie, i syfte att stötta den snabba utbyggnaden av Egyptens nationella transmissionsnät. Studien ska även beakta utmaningarna som uppstår av den omfattande integrationen av förnybara energikällor in i energisystemet med fokus att förbättra tillförlitligheten och stabiliteten i nätet.

Egyptens strategi för hållbar energi fastslår en ambitiös vision att väsentligt öka produktionen av förnybar energi inom de kommande sju åren, med målet att nå 42% av hållbar energiproduktion före 2035. Denna strategi understryker Egyptens åtagande för en grönare framtid och belyser samtidigt behovet av omfattande åtgärder för att säkerställa nätets säkerhet och stabilitet.

Efter en konkurrensutsatt internationell anbudsprocess har AFRY valts som rådgivare för att utveckla EETC:s plan för framtida expansion av transmissionssystemet.

AFRYs uppdrag kommer primärt att fokusera på två strategiska områden: att analysera påverkan av ny förnybar produktion och att optimera placeringen av Flexible Alternating Current Transmission System (FACTS) enheter i EETC:s transmissionsnät för att öka dynamiska reaktiva effektresurser och säkerställa pålitlig och säker elkraftöverföring.

AFRYs experter kommer att genomföra en grundlig analys av potentiella effekter av att integrera förnybara energikällor som vind, sol och vätgas i Egyptens transmissionsnät. AFRY kommer att identifiera potentiella utmaningar och föreslå optimala lösningar för en smidig och effektiv integreringsprocess, för att stärka och öka Egyptens portfölj av förnybar energi.

-          Detta projekt omfattar många avancerade teknologier, inklusive sammankopplingar med Europa och Saudiarabien, samt integrering av högteknologiska förnybara energikällor som vind, sol och vätgasbaserad produktion och lagring. Med tanke på deras beprövade meritlista, innovativa tillvägagångssätt och omfattande expertis inom energibranschen är vi övertygade om att AFRY kommer framgångsrikt genomföra detta viktiga projekt för Egypten säger Sabah Mashaly, VD för EETC.

 

-          Vi är hedrade över att bli EETC:s partner i detta viktiga systemstudieprojekt. Vår omfattande erfarenhet och expertis inom att implementera avancerade teknologier, såsom FACTS, High Voltage Direct Current (HVDC) och högspänningsanläggningar tillsammans med vår kompetens inom integrering av förnybar energi, stämmer perfekt överens med Egyptens vision om att accelerera en hållbar energiomställning, säger Mustafa Ibrahim, Chef för Systemstudier, FACTS och HVDC på AFRY.

 

-          Hos AFRY är vi dedikerade pionjärer inom innovativa lösningar som främjar hållbar utveckling för samhällen och industrier över hela världen. Vi är stolta över att bidra till detta banbrytande projekt, som stödjer Egypten i dess övergång till ett grönare energisystem säger Tord Karlberg, Affärsområdeschef för Transmission och Distribution, Sverige.

För att stödja utvecklingen av förnybar energiproduktion och säkerställa nätstabilitet i Egypten har Swedfund, den svenska utvecklingsfinansinstitutet, tillhandahållit finansiellt stöd genom ett bidragsavtal. Detta samarbete representerar ett betydande steg mot att accelerera Egyptens energiomställning och nå sina hållbara utvecklingsmål.


För mer information, kontakta:

Mustafa Ibrahim
Head of System Studies, FACTS and HVDC, Sweden
mustafa.ibrahim@afry.com

Tord Karlberg
Business Unit Manager Transmission and Distribution, Sweden
Tord.Karlberg@afry.com

Virginia Ferrari
Communications Manager, Energy Division
virginia.ferrari@afry.com


Läs mer om AFRYs expertis inom transmission och distribution här.
 

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Making Future

Related images

Related files