AFRY press release generic image

AFRYs års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är nu publicerad

ons, 04/06/2022 - 10:00
Regulatory

AFRY AB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 och den finns tillgänglig på företagets webbplats afry.com.

I denna presenteras bolagets affärsstrategi med starkt fokus på hållbarhet och digitalisering. Vi redovisar även bolagets taxonomi-definierade omsättning på 48 procent samt vår nya klimatfärdplan, AFRY 1.5⁰C Roadmap som beskriver vårt klimatarbete.

”2021 var ännu ett händelserikt år for AFRY som kännetecknas av en fortsatt ökad efterfrågan på hållbara och digitala lösningar, framförallt inom våra industrisegment. Den organiska tillväxten var stark, resultatet var stabilt och vi kommunicerade 18 förvärv med en årsomsättning på 1,2 miljarder kronor. Under året har vi fortsatt att utveckla AFRYs digitala erbjudande med vår nyetablerade division AFRY X, investerat i strukturella förbättringar och fortsatt implementeringen av vår systemplattform”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef AFRY.

Corporate Communication
AFRY AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 70 471 81 98

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2022, kl 10.00.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 17 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

Related files