AFRY press release generic image

AFRYs förvärv av Vahanen har godkänts av konkurrensmyndigheterna

mån, 12/20/2021 - 15:30

Det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har godkänt AFRYs förvärv av samtliga aktier i Vahanen-koncernen. Förvärvet ska enligt plan slutföras i början på januari 2022 och Vahanen konsolideras i AFRY från 1 januari 2022.

Som tidigare kommunicerats kommer förvärvet att komplettera och öka AFRYs bygg- och fastighetsverksamhet med tillhörande tjänster i Finland.
 

Vahanen är ett teknikkonsultföretag med fokus på bygg- och fastighetssektorn och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom fastighetsutveckling och förvaltning, arkitektur, byggnadsteknik, byggnadstillsyn, undersökningar och besiktningar, konsulttjänster inom energi och cirkularitet samt miljörådgivning.

Vahanens nettoomsättning 2020 var 46,6 MEUR och företaget har cirka 500 medarbetare. Efter förvärvet av Vahanen kommer AFRY att ha cirka 2 800 medarbetare i Finland.

 

För ytterligare information, kontakta:

Louise Gyll, Global presschef 

+46 70 515 12 09

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

Related files