AFRY press release generic image

AFRYs styrelse har beslutat om återköp av egna B-aktier

ons, 07/14/2021 - 15:36
Regulatory

Styrelsen för AFRY AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 juni 2021 beslutat om återköp av egna B-aktier.

Syftet med styrelsens beslut om att nyttja mandatet gällande återköp är att kompensera befintliga aktieägare i AFRY AB för den utspädning som uppkommer till följd av deltagarnas konvertering till nya aktier under 2023 och 2024.  

Styrelsen beslutar således om återköp av högst 700 681 egna aktier av serie B, vilket motsvarar det antal nya B-aktier som konvertibelprogrammet, som beslutades av årsstämman 2020, maximalt kan konverteras till.

Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

Styrelsen beslutar vidare att bolagets aktiekapital ska minska genom indragning av de aktier av serie B som återköps av bolaget med stöd av återköpsbemyndigandet. Det belopp som aktiekapitalet minskas med, vilket är högst 1 751 702,50 kronor, ska avsättas till fri fond (fritt eget kapital). 

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i AFRY AB till 4 290 336 A-aktier med tio röster och 109 004 079 B-aktier med en röst, motsvarande totalt 113 294 415 aktier och 151 907 439 röster. AFRY AB innehar vid tiden för utfärdandet av kallelsen inga egna aktier.  

Corporate Communication AFRY AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, EVP, Head of Communications & Brand

070–292 68 26
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

Related files