Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

AFRYs uppdaterade strategi presenteras på kapitalmarknadsdagen

tors, 16/03/2023 - 09:00 CET

På kapitalmarknadsdagen presenterar Jonas Gustavsson, VD tillsammans med koncernledningen den uppdaterade affärsstrategin för att stärka EBITA marginalen och positionera AFRY som ledande inom hållbarhetsomställningen. AFRY fasthåller sina finansiella mål och kommer börja rapportera orderstock kvartalsvis.

”De senaste åren har den starka tillväxten och utvecklingen transformerat AFRY. Idag har vi en ökad internationell närvaro och starkt fotfäste i den gröna industriella omställningen. Fokus i vår uppdaterade affärsstrategi som vi presenterar idag, är att stärka EBITA-marginalen och positionera AFRY som en ledare i hållbarhetsomställningen. Vi ser en stark efterfrågan på vår expertis på marknaden och vi är fast beslutna att skapa värde för våra intressenter," säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, AFRY.

Uppdaterad strategi bygger på AFRYs styrkor

AFRY har uppdaterat affärsstrategin för att stärka lönsamheten och positionera AFRY som ledande i hållbarhetsomställningen. Den uppdaterade strategin bygger på AFRYs styrkor och vilar på sex pelare:

- Expandera erbjudandet inom dekarbonisering, energi och biobaserade material
- Stärka positionen och lönsamheten inom infrastruktur
- Växa industri- och digitaliseringsportföljen i Norden och expandera internationellt inom nischer
- Öka kundvärdet
– Vara den mest attraktiva arbetsgivaren
- Driva operational excellence

Finansiella mål oförändrade

De befintliga finansiella målen kvarstår och gäller över en konjunkturcykel:

– En årlig tillväxt på 10 procent. Målet inkluderar tilläggsförvärv.
– En EBITA-marginal på 10 procent (exklusive jämförelsestörande poster)
– En nettoskuld i relation till EBITDA om 2,5

För att stötta utvecklingen av AFRYs EBITA-marginal, förväntas Division Infrastructure nå en EBITA marginal på 9-11 procent inom de tre kommande åren.

Inför kvartalsvis orderstock-rapportering

För att öka transparensen kommer AFRY att offentliggöra orderstocken kvartalsvis. I slutet av 2022 var orderstocken stark och uppgick till SEK 19,4 miljarder, vilket stödjer ytterligare tillväxt.

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022
MSEK 16 186 17 433 18 053 18 831 19 440

Presentationsmaterialet och inspelade presentationer från dagen kommer att finnas tillgängliga på afry.com

Corporate Communication AFRY AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathrine Sandegren, EVP, Head of Communications & Brand

070–292 68 26
 

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 19 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

AFRY AB (publ.)
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com

Related files