Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅFs affär med Reinertsen har fullföljts

tors, 04/02/2016 - 15:59 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:  
Jonas Wiström, CEO +46 70 608 12 20
Mats Påhlsson, Divisionschef Infrastructure +46 70 534 64 00

Samtliga villkor för slutförandet av affären mellan ÅF och den norska teknikkonsulten Reinertsen AS är nu uppfyllda. Affären som har fullföljts och fått effekt per den 1 februari 2016 innebär en ökning av omsättningen med
ca 450 MSEK för ÅF, varav ca 300 MSEK i Norge och ca 150 MSEK i Sverige.

Som tidigare meddelats har ÅF och Reinertsen i december 2015 överenskommit att samla sina norska verksamheter inom infrastruktur, bygg- och installationer i ett samägt bolag. De sammanslagna verksamheterna utgör grunden till en gemensam satsning på den norska infrastrukturmarknaden. Samtidigt överenskoms att ÅF skulle förvärva Reinertsens svenska infrastukturverksamhet. Samtliga villkor för affärernas genomförande är uppfyllda och sammanslagningarna har fått effekt från och med den 1 februari 2016. 

Verksamheterna som ingår i det samägda bolaget i Norge, ÅF Reinertsen AS, har 350 medarbetare som är lokaliserade i Trondheim, Oslo, Bergen, Lilleström och Sandefjord. ÅFs ägarandel i bolaget uppgår till 51% och Reinertsens till 49%. VD är Kristian Reinertsen. Antalet medarbetare i ÅF i Norge uppgår därmed till cirka 650 personer.

Reinertsens svenska verksamhet inom infrastruktur, bygg- och installationer som ÅF förvärvat till 100% har 180 medarbetare i Göteborg, Stockholm, Malmö och Luleå.

Både de norska och de svenska verksamheterna ingår i division Infrastructure.

Corporate Communication
ÅF AB

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files