Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅFs årsredovisning för 2015 är publicerad

ons, 06/04/2016 - 16:00 CEST
Regulatory

För mer information:
Marta Tiberg, Head of Communication and Brand, +46 73-072 70 48

För mer information:
Marta Tiberg, Head of Communication and Brand, +46 73-072 70 48

 

ÅF meddelar idag att årsredovisningen för 2015 på svenska och engelska finns tillgänglig på företagets webbplats www.afconsult.com.

Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från och med den 13 april och kan beställas genom att skicka namn och adress via e-mail till info@afconsult.com.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

 

Informationen är sådan som ÅF AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 kl 16.00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files