AFRY press release generic image

ÅFs Lena Ander är åter en av Sveriges 101 mäktigaste inom hållbarhet

mån, 06/20/2016 - 07:30

När tidningen Aktuell Hållbarhet rankade årets mäktigaste personer i Hållbarhetssverige kvalade ÅFs Lena Ander in på listan för andra året i rad

När tidningen Aktuell Hållbarhet rankade årets mäktigaste personer i Hållbarhetssverige kvalade ÅFs Lena Ander in på listan för andra året i rad

Lena är strategisk hållbarhetsrådgivare på ÅF i Solna samt generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, en ideell förening som samlar 230 företag och organisationer.

Det är andra året i rad som Lena utsetts till en av Sveriges mest miljömäktiga personer.

Men inte nog med det, hon har även placerat sig på Ledarnas ”Heta Lista” som en av Sveriges framtida kvinnliga ledare.

Grattis Lena, det går bra nu! Varför tror du att du lyckats hamna på de här listorna?
Hårt jobb, starkt engagemang och uthållighet – det visar sig nu! Jag drivs av en stark vilja att påverka. ÅF har drivit NMC i 22 år. Jag, kansliet och styrelsen har jobbat hårt med ett gediget förnyelsearbete - att ligga i framkant, samarbeta utanför vårt forum, bredda oss från miljö till att täcka alla hållbarhetsområden och skapa mervärde för alla våra 230 företagsmedlemmar.

Jag är mycket glad över vad jag och mina kollegor - Lovisa Lönegren, Philip Thormark, Helena Lögdqvist, Marie Frisell, Therese Eklund, Anna Persson, Markus Olofsgård och Andrea Rutgersson - har åstadkommit. Vi har jobbat hårt för att bli nätverkshubben och kunskapsnavet för ett innovativt och hållbart näringsliv. Vi har även jobbat annorlunda och lyft hållbarhetsfrågan utanför de traditionella hållbarhetsforumen, deltagit i utmanande paneldiskussioner med bland andra Per Bolund, Isabella Lövin och Klas Eklund, skrivit ett flertal artiklar och tagit plats i näringslivsdebatten.

Vad skulle du säga att den största hållbarhetsutmaningen för företag och organisationer är och hur ser framtiden ut?
Utmaningarna är många men den globala uppvärmningen och klimatförändringarna kommer att påverka alla företag och samhällen. Viktigast är att företag gör sin omvärldsanalys och förstår hur de har störst påverkan, kan bidra mest och vara en del av lösningen. Näringslivets omställning är en affärsmöjlighet för företagen. Vi står inför ett paradigmskifte med teknikutveckling för hållbara produktionsprocesser, smarta system och samhällen, och givetvis omställningen till fossilfritt. Den cirkulära ekonomin innefattar ett flertal olika affärsmodeller inklusive delningsekonomin som kommer att utveckla företagen och göra det lättare för oss att göra hållbara val.

Framöver kommer företag att jobba alltmer över värdekedjan och i branschöverskridande samarbeten för att övervinna gemensamma hållbarhetsutmaningar. Nära samarbete i värdekedjan innebär mindre resursslöseri, ger högre marginaler och innovationskapacitet och är en förutsättning för den cirkulära ekonomin. Vi ser bland annat mycket teknikutveckling i partnerskap (exempelvis SSAB, LKAB och Vattenfalls strävan att minska koldioxidutsläppen i stålproduktionen) liksom storföretags samarbete med innovativa entreprenörer i form av acceleratorer och inkubatorer.


Vilka egenskaper tycker du är viktigast för en ledare?
Som ledare är det viktigt att vara lyhörd, tydlig, modig och visionär. Men framförallt att engagera andra, vara coachande och finnas där vid både motgångar som medgångar. Vi eftersträvar ju samma egenskaper hos ledare oavsett kön. Men vi kan agera och bli behandlade annorlunda på grund av förväntningar eller förutfattade meningar. Exempelvis är det viktigt att kvinnor ständigt ber om relevant och konstruktiv återkoppling för att bli bättre ledare, då kvinnor generellt sätt får mindre återkoppling än sina manliga kollegor. Det är även viktigt att utmana sig själv, tro på sin potential och våga ta sig an uppgifter som man inte gjort tidigare. Män gör detta i större utsträckning än kvinnor och rekryteras mer på sin potential än erfarenhet. Slutligen vill jag betona vikten av att våga ta modiga beslut, vara sig själv och lita på sin magkänsla. Kom ihåg att folk ofta ger råd utifrån sin egen vision och vad de själva har åstadkommit. Din vision kanske når längre.

.......................................................................................

Mer om listan mäktigaste i Hållbarhetssverige
101 företagsledare, hållbarhetschefer, opinionsbildare, forskare och politiker som sätter agendan i Miljö- och hållbarhetsverige finns med på listan över Sveriges mäktigaste 2015. Syftet med listan är att lyfta fram föredömen och personer som sätter agendan i miljö- och hållbarhetsfrågor, som driver på utvecklingen i mer hållbar inriktningen. Läs hela listan här:
Mer om Ledarnas lista Framtiden kvinnliga ledare
För tionde året i rad rankar Ledarna landets 75 främsta unga kvinnliga chefer som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES). Läs hela listan här:

Related images