AFRY press release generic image

ÅFs nyemission fulltecknad - tillför cirka 300 MSEK

fre, 08/18/2006 - 10:10
För mer information: Jonas Wiström, VD & Koncernchef 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Sammanräkningen i Ångpanneföreningens nyemission visar att 3 216 292 nya B-aktier, motsvarande 99,5% av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter.
De 15 872 B-aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 0,5% av det totala antalet erbjudna B-aktier, kommer att tilldelas de aktieägare som önskat teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Emissionen är därigenom fulltecknad. ÅF tillförs genom nyemissionen cirka 300 MSEK före emissionskostnader.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier i ÅF med 3 232 164 aktier av serie B och aktiekapitalet ökar med 32 321 640 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 162 779 750 SEK fördelat på 16 277 975 aktier, varav 804 438 aktier av serie A och 15 473 537 aktier av serie B. De nyemitterade B-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens A-lista från och med den 22 augusti 2006.
Stockholm den 18 augusti 2006 Styrelsen för AB Ångpanneföreningen (publ) ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.