AFRY press release generic image

ÅFs vinner nytt uppdrag i Förbifart Stockholm

mån, 08/25/2014 - 13:00
Regulatory

För mer information:

 Viktor Svensson, Informationschef         +46 70 657 20 26

 Mats Påhlsson, Divisionschef              +46 70 534 64 00


ÅF har i en offentlig upphandling vunnit uppdraget att leda
byggledningsorganisationen för bergtunnlarna i Förbifartens norra delar
Johannelund, Lunda och Akalla.

Uppdragsvärdet beräknas till 63 MSEK.

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största
infrastrukturprojekt. Väl färdigt, om cirka tio år, kommer förbifarten att binda
samman Stockholms norra och södra länsdelar och skapa möjligheter för fortsatt
utveckling i en starkt växande region. Motorvägsprojektet är en ca 21 km väg och
av dessa är ca 18 km förlagd i bergtunnel.

Arbetet med Förbifart Stockholm går nu in i en ny fas och själva byggandet har
inletts. ÅF har fått fortsatt förtroende från Trafikverket och kommer att bistå
med bland annat projektledning, byggledning samt kostnads- och tidsstyrning i
arbetet med bergtunnlarna i Förbifartens norra delar under hela byggperioden. ÅF
jobbar sedan 2010 med att projektera trafikplatserna Akalla och Häggvik samt
bergtunnlarna tillsammans med det globala teknikkonsultföretaget URS. Unikt för
projektet är att hela uppdraget projekteras i tredimensionella BIM-modeller.
Totalt har mer än 500 konsulter från sju länder hittills arbetat i projektet.

- Att vi kan vara med hela vägen från de första ritningarna till invigningen
visar på vår bredd och spetskompetens. ÅF har en växande verksamhet inom
projektledning, som kombinerat med avancerat ingenjörskunnande och lång
erfarenhet av industriella processer kan implementeras även i
infrastrukturprojekt, säger Mats Påhlsson divisionschef ÅF Infrastructure.

Trafikverkets beslut vinner laga kraft 29 augusti 2014.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files