Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅFs Vision 2020

tis, 04/03/2014 - 08:30 CET
Regulatory

För mer information:
Jonas Wiström, VD & Koncernchef 070 608 12 20

Stefan Johansson, CFO        070 224 24 01

Viktor Svensson, Informationschef  070 657 20 26I samband med ÅFs kapitalmarknadsdag i Stockholm i dag kommer finansiella mål
för år 2020 att presenteras enligt följande:

 * ÅF skall vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen i branschen och
  uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel
 * ÅF skall omsätta 2 miljarder Euro år 2020
 * Nettoskulden i relation till EBITDA (Nettoskuld/EBITDA) skall uppgå till
  mellan 1,5 - 2,0 över en konjunkturcykel


Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files