Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Avslutat utförande av värmeanläggning

tis, 09/09/2014 - 09:36 CEST

ÅF fick totalåtagande att utföra fjärrvärmeanläggning efter att ha genomfört förstudie åt Lantmännen.

ÅF fick totalåtagande att utföra fjärrvärmeanläggning efter att ha genomfört förstudie åt Lantmännen.

I juli 2014 driftsattes anläggningen som försörjer Lantmännens spannmålsanläggning med fjärrvärme. 2012 fick Lantmännen besked om att Vattenfall i Uppsala skulle stänga ångledningen, som försörjer Akademiska Sjukhuset och Lantmännens spannmålsanläggning med värme. Lantmännen kontaktade
ÅF för utredning av vilka alternativa energikällor som fanns.

En förstudie och utredning startades och i resultatet framstod högspänd el, flytande naturgas (LNG) och fjärrvärme som de bästa alternativen. Lantmännen beslutade i samråd med ÅF att i första hand ta upp förhandlingar med Vattenfall om leverans av fjärrvärme och Lantmännen gav även ÅF i uppdrag att börja projektera och ta fram förfrågningsunderlag. Förslag lades fram från ÅF om att ÅF kunde utföra anläggningen i ett totalåtagande.

Anläggningen har stått klar sedan början av juli 2014, helt enligt plan.

Kontakt på ÅF: Bo Andersson, bo.andersson@afconsult.com

Related images