AFRY press release generic image

Datum för finansiella rapporter från ÅF 2016

mån, 10/05/2015 - 13:00
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Stefan Johansson, CFO +46 70 224 24 01
Emma Claesson, VP Human Resources & Communications +46 72 209 47 39

8 februari, Bokslutskommuniké för 2015
27 april, Delårsrapport januari-mars 2016
13 juli, Delårsrapport januari-juni 2016 
21 oktober, Delårsrapport januari-september 2016  

Årsstämman äger rum den 27 april på ÅFs huvudkontor, Solna.

Corporate Communication
ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 5 oktober 2015 klockan 13.00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files