Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

En milstolpe för Xayaburi

ons, 11/02/2015 - 10:16 CET

ÅF in Switzerland continues its support of the Xayaburi Hydropower Project through the final stage of the construction. A river diversion has been started - a great milestone in the project.

ÅF i Schweiz fortsätter stötta genom sista byggnationen av vattenkraftsprojektet i Xayaburi. Floden leds om - en stor milstolpe för projektet.

ÅF i Schweiz fortsätter stödja entreprenören och EPC-leverantören genom sista byggnationen av vattenkraftsprojektet i Xayaburi. Det sammanlagda värdet av ÅF:s ingångna kontrakt för projektet uppgår i dagsläget till närmare 13,4 miljoner schweiziska franc.

Projektet gäller en 30 meter lång dammanläggning – den första som byggs över Mekongfloden i Laos. I projektet ingår dubbla slussar med utskov på vardera 47 500 m3/s, en mellanstation som skärmar av utskovet från kraftstationen, en kraftstation på 1 260 MW, en 500 kV transformatorstation och en 200 km lång kraftledning till Thailand. I projektet ingår också en transformatorstation på 115 kV för energileveranser till Laos och fiskpassager av senaste snitt som installeras i mellanstationen, kraftstationen och på vänstra stranden.

Utöver lång erfarenhet av och kunskap om vattenkraft föll valet i upprinnelsen på ÅF tack vare de goda relationer som skapats med samma kund i ett annat projekt i Laos. Den goda service vi levererade i första etappen gjorde att kunden valde att behålla ÅF:s tjänster även i samtliga efterföljande etapper av genomförandet.

 

ÅF levererade följande tjänster till projektet:

 • Heltäckande förstudie (2007–2008): 
  • Utredning av alternativa projektplaner, optimeringsstudier och urval av planförslag.
  • Simulering av anläggningen i drift, urval av installerad kapacitet och beräkning av energiproduktion.
  • Grundläggande konstruktion.
 • Förslag till konstruktion och utarbetande av anbudshandlingar/kontrakt (2008–2010): 
  • Planering av anläggningsarbeten, hydrauliska stålkonstruktioner och elektromekanisk utrustning.
  • Specifikationer och uppföljning av hydrauliska modelltester.
  • Utredning och utformning av fiskpassager och slussar.
  • Byggplanering, tidsplaner och kostnadsberäkningar.
  • Framtagning av specifikationer och anbuds-/kontraktshandlingar.
 • Hjälp vid utvärderingen av anbud om hydrauliska stålkonstruktioner och elektromekanisk utrustning (2010–2011).
 • Uppdatering av konstruktionsförslag enligt kommentarer från Mekongflodens kommission med samtidig hänsyn till byggnationsbudgetens ramar (2011–2014).
 • Detaljerade byggnadsritningar, inklusive gränssnitt mot elektromekanisk och hydromekanisk utrustning (2011–).
 • Utstationering av personal till EPC-entreprenören för styrning av underavtal om elektromekanik och kraftledningar (2013–).

 

Projektet byggs i två etapper:

 • Första etappen: Anläggning på högra stranden (sluss, utskov och första etappen av mellanstationen) med floden kvar i sin vanliga fåra.
 • Andra etappen: Andra etappen av mellanstationen, kraftstationen och alla anläggningar på vänstra stranden med floden ledd genom utskoven.

Arbetet med att leda om floden inleddes den 26 januari när vattnet började forsa genom utskovet, och avslutas i början av februari när fördämningen över floden är klar.

För frågor om projektet, kontakta Dieter Müller.

Related images