Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Extra bolagsstämma i ÅF

tis, 14/08/2007 - 11:07 CEST
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 Vid extra bolagsstämma idag den 14 augusti 2007 beslutades att godkänna försäljningarna av dotterbolagen ÅF-CTS Oy och ÅF-Chleq Froté S.A till bolagsledningarna i respektive bolag. Försäljningarna är ett led i renodlingen av division Process.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen