Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av aktiekapital i ÅF

mån, 13/08/2007 - 14:45 CEST
För mer information: Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 Som ett resultat av det första konverteringstillfället i ÅFs personalkonvertibel 2005/2008 har 523 608, av möjliga 625 000, B-aktier nyemitterats - vilket ger en utspädning om 3,1 procent av aktiekapitalet och 2,2 procent av rösterna. Det nya antalet aktier i AB Ångpanneföreningen uppgår till 16 892 534, varav 804 438 är A-aktier och 16 088 096 är B-aktier. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag drygt 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.