Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antal aktier och röster i ÅF Pöyry AB

mån, 30/09/2019 - 10:30 CEST
Regulatory

Det fjärde tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2016 har genomförts i september 2019. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 44 848 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 555 363 B-aktier: 108 600 211
S:a aktier: 112 845 699 S:a aktier: 112 890 547
S:a röster: 151 458 723 S:a röster: 151 503 571

Vänligen notera att Bolagsverkets uppgift om antal aktier och röster i bolaget inkluderar en pågående och inte ännu verkställd minskning av aktiekapitalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations
+46 704718198

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 september 2019 kl. 10:30.

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files