Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antal aktier och röster i ÅF Pöyry AB

ons, 31/07/2019 - 09:00 CEST
Regulatory

Det andra tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2016 har genomförts i juli 2019. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 115 608 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290   336 A-aktier: 4 290   336
B-aktier: 108   342 086 B-aktier: 108 457 694
S:a aktier: 112   632 422 S:a aktier: 112   748 030
S:a röster: 151   245 446 S:a röster: 151   361 054

Vänligen notera att Bolagsverkets uppgift om antal aktier och röster i bolaget inkluderar en pågående och inte ännu verkställd minskning av aktiekapitalet.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 juli 2019 kl. 09:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rickard Dahlgren, Associate General Counsel
+46 10 50 50 446

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files