Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antal aktier och röster i ÅF Pöyry AB (publ)

fre, 29/03/2019 - 11:30 CET
Regulatory

Den riktade nyemissionen som beslutades om med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 januari 2019 samt det nionde och sista tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2015 har genomförts i mars 2019. Genom den riktade nyemissionen och konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 6 740 538 st.

Före den riktade nyemissionen och konverteringen:

A-aktier:          3 217 752
B-aktier: 74 198 097
S:a aktier: 77 415 849
Röster: 106 375 617

Efter den riktade nyemissionen och konverteringen:

A-aktier:          3 217 752
B-aktier: 80 938 635
S:a aktier: 84 156 387
Röster: 113 116 155

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)
    
  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 29 mars 2019 kl. 11:30.

Om ÅF Pöyry
ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. 
Making Future.

Related files