Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

mån, 31/07/2017 - 09:00 CEST
Regulatory

En av årsstämman 2017 beslutad minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier har verkställts under juli 2017. Minskningen har genomförts i syfte att motverka utspädningseffekter av Personalkonvertibelprogram 2016.

Före minskningen uppgick antalet aktier till sammanlagt 79 097 353 och antalet röster till 108 057 121. Genom minskningen har antalet B-aktier och antalet röster minskat med 835 488. Efter minskningen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 261 865, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 044 113 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter minskningen till 107 221 633.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

För mer information:
Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktperson försorg, den 31 juli 2017 kl. 09:00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

Related files