Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

fre, 28/04/2017 - 09:00 CEST
Regulatory

Det nionde och sista tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2013 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i april 2017.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 79 013 553 och antalet röster till 107 973 321. Genom konverteringen har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 83 800. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 79 097 353, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 879 601 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 108 057 121.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktperson försorg, den 28 februari 2017 kl. 09:00.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm Sweden

Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm, www.afconsult.com

Corp. id. 556120-6474, VAT SE556120647401

Related files