Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

mån, 30/11/2015 - 08:30 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Emma Claesson, VP Human Resources & Communications, +46 72 209 47 39

Det sjätte tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i november 2015.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 868 931 och antalet röster till 107 828 699. Genom konverteringen i november 2015 har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 94 018. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 962 949, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 745 197 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 922 717.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
30 november 2015.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files