Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

tors, 30/04/2015 - 12:00 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef         +46 70 657 20 26

Den av ÅF ABs årsstämma 2014 beslutade och genomförda uppdelningen av aktier (split 2:1) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget i juni 2014 ökat enligt följande.

Före uppdelningen uppgick antalet aktier till 39 102 485 och antalet röster till 53 582 369. Härigenom har i juni 2014 antalet aktier och röster fördubblats för att uppgå, såvitt avser antalet aktier till 78 204 970 och antalet röster till 107 164 738. 

Informationsavdelningen

ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015 klockan 12:00.

Related files