Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

fre, 31/01/2014 - 13:55 CET
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


Minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier i enlighet med beslut
fattat av årsstämman 2013 för att motverka möjliga utspädningseffekter av 2013
års personalkonvertibel-program, verkställdes den 14 januari 2014.

Före minskningen av aktiekapitalet uppgick antalet aktier till 39 486 135 och
antalet röster till 53 966 019. Genom minskningen har antalet aktier och röster
minskat med 383 650. Efter minskningen uppgår antalet aktier till 39 102 485 och
antalet röster till 53 582 369.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files