Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

fre, 28/12/2012 - 08:30 CET
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef                    +46 70 657 20 26

Den av ÅF AB genomförda apportemissionen i anledning av förvärvet av Epsilon
Holding AB (publ) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat
enligt följande:

Före emissionen uppgick antalet aktier till 34 059 002 och antalet röster till
48 538 886. Genom emissionen har antalet aktier och röster ökat med 5 985 915.
Efter emissionen uppgår antalet aktier till 40 044 917 och antalet röster till
54 524 801.

Informationsavdelningen
ÅF ABInformationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 28 december 2012 klockan [08.30].ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 6 800 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files