Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

mån, 31/10/2016 - 09:00 CET
Regulatory

För mer information:
Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

För mer information:
Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216


Det femte tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2013 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i oktober 2016.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 775 453 och antalet röster till 107 735 221. Genom konverteringen har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 34 600. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 810 053, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 592 301 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 769 821.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande av ovannämnda kontaktperson(er) den 31 oktober 2016 kl. 09.00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files