Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

fre, 30/09/2016 - 09:00 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 708 941216

Det fjärde tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2013 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i september 2016.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 687 753 och antalet röster till 107 647 521. Genom konverteringen har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 87 700. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 775 453, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 557 701 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 735 221.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 09.00.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files