Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

ons, 30/12/2015 - 08:30 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Emma Claesson, VP Human Resources & Communications, +46 72 209 47 39


Det sjunde tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i december 2015 och en av årsstämman 2015 beslutad minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier verkställdes den 16 december 2015.

Före förändringarna uppgick antalet aktier till sammanlagt 78 962 949 och antalet röster till 107 922 717. Genom konverteringen i december 2015 har antalet B-aktier och röster ökat med 70 213 och genom minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier har antalet B-aktier och röster minskat med 967 869. Sammanlagt har antalet B-aktier respektive röster därmed minskat med 897 656. Efter konverteringen och minskningen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 065 293, varav 3 217 752 är A-aktier och 74 847 541 är B-aktier. Antalet röster uppgår till 107 025 061.


Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files