Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

mån, 31/08/2015 - 08:30 CEST
Regulatory

För mer information:
Emma Claesson, VP Human Resources & Communications +46 72 209 47 39

För mer information:
Emma Claesson, VP Human Resources & Communications    +46 72 209 47 39

Det tredje tillfället till konvertering till aktier enligt det av ÅF ABs årsstämma 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i augusti 2015.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 623 363 och antalet röster till 107 583 131. Genom konverteringen i augusti 2015 har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 151 305. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 774 668, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 556 916 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 734 436.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015 klockan 08.30.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files