Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

tis, 30/06/2015 - 08:30 CEST
Regulatory

För mer information:
Emma Claesson, Informationschef +46 72 209 47 39

För mer information:
Emma Claesson, Informationschef             +46 72 209 47 39

 

Det första tillfället till konvertering till aktier enligt det av ÅF ABs årsstämma 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i juni 2015.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 204 970 och antalet röster till 107 164 738. Genom konverteringen i juni 2015 har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 324 503. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 529 473, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 311 721 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 489 241.

Informationsavdelningen
ÅF AB (publ)

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni klockan 8:30.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files