Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

tors, 31/03/2016 - 08:30 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Jacob Landén, General Counsel, +46 70 894 12 16

Det nionde och sista tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i mars 2016.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 253 437 och antalet röster till 107 213 205. Genom konverteringen i februari 2016 har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 80 016. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 333 453, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 115 701 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 293 221.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files