Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

fre, 30/10/2015 - 08:30 CET
Regulatory

För mer information:

För mer information:

Emma Claesson, VP Human Resources & Communications                              +46 72 209 47 39

  
Det femte tillfället för konvertering till aktier enligt det av årsstämman 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i oktober 2015.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 827 715 och antalet röster till 107 787 483. Genom konverteringen i oktober 2015 har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 41 216. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 868 931, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 651 179 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 828 699.

Corporate Communication
ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2015.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files