Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB (publ)

ons, 30/09/2015 - 16:19 CEST
Regulatory

För mer information:
Emma Claesson, VP Human Resources & Communications
+46 72 209 47 39

För mer information:
Emma Claesson, VP Human Resources & Communications        +46 72 209 47 39          

Det fjärde tillfället till konvertering till aktier enligt det av ÅF ABs årsstämma 2012 beslutade personalkonvertibelprogrammet har ägt rum i september 2015.

Före konverteringen uppgick antalet aktier till 78 774 668 och antalet röster till 107 734 436. Genom konverteringen i september 2015 har antalet B-aktier och antalet röster ökat med 53 047. Efter konverteringen uppgår antalet aktier till sammanlagt 78 827 715, varav 3 217 752 är A-aktier och 75 609 963 är B-aktier. Antalet röster uppgår efter konverteringen till 107 787 483.

Corporate Communication

ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2015.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files