Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring i ÅFs koncernledning

tors, 24/08/2017 - 08:00 CEST

Divisionschef Viktor Svensson lämnar ÅF och har valt att gå vidare till en position utanför företaget.

Viktor Svensson har varit anställd på ÅF sedan 2003. Han började arbeta som Informationschef i koncernen för att sedan ta över ansvaret som Marknads- och försäljningschef. Sedan 2015 har Viktor Svensson haft rollen som chef för division Technology.

”Viktor har under 15 års tid bidragit till att utveckla ÅF som bolag och jag tackar honom för den utmärkta insats han gjort för ÅF”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på ÅF.

Lennart Waldenström, Vice President och Head of Sales & Business and Development Technology, är utsedd till tillförordnad divisionschef.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF – Innovation by experience

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm Sweden

Phone +46 10 505 00 00, Registered office in Stockholm, www.afconsult.com

Corp. id. 556120-6474, VAT SE556120647401

Related files