AFRY press release generic image

Förändring i antal aktier och röster

tors, 04/30/2020 - 13:00
Regulatory

Det nionde och sista tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2016 har genomförts under april 2020. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 74 416 st.
 

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier:   108 049 233 B-aktier: 108 123 649
S:a aktier:   112 339 569 S:a aktier: 112 413 985
S:a röster:     150 952 593 S:a röster: 151 027 009

 
Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

 
För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 april 2020 kl. 13:00.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files