Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Förändring i antal aktier och röster

fre, 30/07/2021 - 11:30 CEST
Regulatory

Det första tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2018 har genomförts under juli 2021. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 430 450 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 109 004 079 B-aktier:      109 434 529
S:a aktier: 113 294 415 S:a aktier: 113 724 865
S:a röster: 151 907 439 S:a röster: 152 337 889

Corporate Communication
AFRY AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 30 juli 2021 kl. 11:30.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

AFRY AB (publ.)
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com

Related files