AFRY press release generic image

Förändring i antal aktier och röster

tis, 08/31/2021 - 11:30
Regulatory

Det andra tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2018 har genomförts under augusti 2021. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 101 696 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 109 434 529 B-aktier:      109 536 225
S:a aktier: 113 724 865 S:a aktier: 113 826 561
S:a röster: 152 337 889 S:a röster: 152 439 585

Corporate Communication
AFRY AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 augusti 2021 kl. 11:30.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

Related files