AFRY press release generic image

Förändring i antal aktier och röster

fre, 07/31/2020 - 11:30
Regulatory

Det andra tillfället för konvertering till aktier enligt det personalkonvertibelprogram som beslutades av årsstämma 2017 har genomförts under juli 2020. Genom konverteringen har antalen B-aktier och röster ökat med 9 174 st.

Före konverteringen: Efter konverteringen:
A-aktier: 4 290 336 A-aktier: 4 290 336
B-aktier: 108 160 599 B-aktier: 108 169 773
S:a aktier: 112 450 935 S:a aktier: 112 460 109
S:a röster: 151 063 959 S:a röster: 151 073 133

 
Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ebba Vassallo, Investor Relations +46 704718198
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovannämnda kontaktpersons försorg, den 31 juli 2020 kl. 11:30.

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files